Iedereen kent 'De Nachtwacht' van Rembrandt Harmensz. van Rijn. Daar gaat het hier echter niet over.Onderwerp van deze site zijn de deurpost bordjes van nachtveiligheids- en bewakingsdiensten. Deze bordjes werden tot de jaren '50/'60 gebruikt en zijn daarna nog lang te zien geweest. De nadruk ligt op Nederlandse bordjes maar er is ook enige ruimte voor een buitenlandse bordjes ingeruimd. Ook in de eerste jaren waren er al internationale contacten. Veel initiatieven gingen uit van de KÖLNER WACH- UND SCHLIESS-GESELLSCHAFT en het KÖLNER VERBAND.

Tussen verschillende nachtveiligheids- en bewakingsdiensten bestond een enorm verschil aan kwaliteit en reputatie. In de toekomst volgt er misschien nog een pagina met berichten over medewerkers en directeuren die het zelf niet zo nauw namen met het 'mijn en dijn'. Voor opname op deze site is kwaliteit van de dienst niet van belang. De reden hiervoor is eenvoudig: Het lukt niet om over ieder bedrijf een oordeel te vormen.

Bij ieder van de bordjes is geprobeerd extra informatie op te nemen maar dat is lang niet altijd gelukt. Extra informatie is geen voorwaarde voor opname op deze site, wel moet er een emaille deurpostbordje beschikbaar zijn. Veel bedrijven hebben te maken gehad met overnames en naamswijzigingen. Meestal is per periode dat en bedrijf een bepaalde naam had een 'artikel' gemaakt. Redenen om dat niet te doen kunnen zijn dat er te weinig informatie beschikbaar is of dat er van een periode geen bordje beschikbaar is. In de kop wordt het deurpostje getoond, de naam van het bedrijf, een plaats/provincie/land, de periode dat het bedrijf bestaan heeft, de vorige naam van het bedrijf (of rechtsvoorgangers) en latere namen van het bedrijf of het bedrijf waarin het opgegaan is. Als er meer van bordjes van hetzelfde bedrijf zijn volgen de overige onderaan het artikel. In de kop is overigens via een symbooltje aangeven hoeveel bordjes het artikel bevat:

aantal01 1 bordje
aantal02 2 bordjes
aantal03p 3 bordjes of meer