balk250

_BSC9614k

aantal01

balk475

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NACHTVEILIGHEIDSDIENST

Rotterdam

1929-jaren'30

<< 1929 EERSTE GECONTROLEERDE PARTICULIERE NACHTVEILIGHEIDSDIENST

 

lijn730 

1929

Voorheen de EERSTE GECONTROLEERDE PARTICULIERE NACHTVEILIGHEIDSDIENST van de heer Van Jeveren. De heer Van Jeveren had deze dienst in 1918 opgericht aan de Zwaanshals.

Rotterdam kende sinds 1905 de GECONTROLEERDE PARTICULIERE NACHTVEILIGHEIDSDIENST van de heer Israëls. Deze dienst stond bekend als de nachtveiligheidsdienst van de Diergaardelaan en had een zeer goede naam. Het stempel Diergaardelaan was een merk, wat de Rotterdammers een waarborg gaf van soliditeit. In 1923 kwam de heer Van Jeveren op het idee om de verwarring verder te vergroten, een "bijkantoor" (leegstaand souterrain) te vestigen aan de Diergaardelaan. Om het verschil toch duidelijk te maken vermelde de GECONTROLEERDE PARTICULIERE NACHTVEILIGHEIDSDIENST op het briefpapier en in advertenties naast de straatnaam Diergaardelaan ook de toevoeging "hoek Ammanstraat" en de namen van de directieleden. Toen de heer Van Jeveren een paar jaar later zijn EERSTE g.p.n.v. op dezelfde kruising vestigde heeft de heer Israëls zijn concurrent een proces aangedaan. Het vonnis luidde:

"Naam veranderen in: N/V NACHTVEILIGHEIDSDIENST
verplicht te vermelden L. van JEVEREN Directeur,
plus een boete te betalen van 1800 gulden en verdeeld in de proceskosten."

(citaat uit memoires van de heer Israëls).

De heer Israëls schrijf vervolgens "De unfaire concurrentie ons aangedaan heeft den overtreder van de goede koopmans usances, weinig kunnen baten, want de Bewakingsdienst van Jeveren smolt weg als sneeuw voor de zon. Ook zyn onderafdeeling RECHERCHE kon de boel niet meer redden. Zyn opvattingen uitgeoefend in verschillende provincie plaatsjes brachten hem soms met den strafrechter in aanraking, zoodat het een groote opluchting kon worden genoemd, toen de heer van JEVEREN voorloopig van het tooneel was verdwenen."

lijn730

Uit de krant:

KK_LvanJ_K

 

KK_NVNVD_1937-12-11_K

KK_NVNVD_1930-03-12_K

lijn730

env This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.